pic
pic
قضاي نماز در سفر
در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۳۹

آيا مي‌‌توان نمازهاي قضا را در هر وقتي خواند و ترتيبي لازم هست يا نه؟ مثلا اگر در سفر باشيم و نماز 4 ركعتي را با جماعت به صورت شكسته مي‌‌خوانيم مي‌‌شود بعد از دو ركعت شكسته، دو ركعت نماز قضا را خواند؟

بلي. اگر ترتيب قضا را ندانيد ترتيب لازم نيست.
در سفر نيز بعد از نماز شکسته مي‌‌توانيد نماز قضا بخوانيد، البته اگر در سفر هستيد نمازهاي قضا را بايد به همان نحوي که قضا شده بخوانيد.
مثلا اگر يک نماز چهار رکعتي از شما قضا شده، بايد در سفر هم به صورت چهار رکعتي بخوانيد و نمي‌‌توانيد قضاي نماز کامل را به صورت شکسته بخوانيد.

۵۹۳ بازدید

جهر و اخفات در قضاي نماز
در تاریخ ۰۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۳۵

آيا قضاي نماز صبح را بايد به جهر خواند يا به إخفات؟

قضاي نماز جهري را بايد به جهر و قضاي نماز اخفاتي را بايد آهسته خواند.

۵۸۴ بازدید

قضای نماز کامل و شکسته
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۳۱

اگر نماز قضا شود و به شهر ديگري رفتيم بايد نماز شکسته خوانده شود يا کامل؟

در صورتي که در وطن و يا جايي که قصد 10 روز کرده بوديد نماز قضا شود، هر جا که بخواهيد قضا کنيد بايد کامل بخوانيد.

اما چنانچه در مسافرت قضا شده باشد، بايد شکسته بخوانيد.

خلاصه هر نماز، همانطور که قضا شده بايد قضاي آن بجا آورده شود.

۶۳۰ بازدید

نماز قضای پدر
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۴۷

پدر من در وصيت نامه اش، وصيت کرده که 3 سال نماز برايش خوانده شود، برادر بزرگم که موظف به انجام اين تکليف است 3 سال نماز را براي پدر جبران کرده، ولي من هميشه فکر ميکنم که پدرم بيش از اين نماز قضا دارد. آيا ما موظف هستيم که مطابق با وصيت پدر تنها 3 سال نماز قضا کنيم يا اين که اگر فکر مي‌‌کنيم نماز قضاهاي پدرم بيشتر است بايد بيشتر نماز قضا کنيم؟


اگر پدر شما برای سه سال نماز وصیت کرده و برادر شما به آن عمل نموده تکلیفی ندارید. البته اگر احتمال می‌‌دهید که پدر شما بیش از سه سال نماز قضا داشته و شما توان داشته باشید که برایش بیشتر نماز قضا اجاره بدهید اشکال ندارد و ثواب هم دارد ولی واجب نیست.

۲,۶۹۸ بازدید

حکم کسی که نمی‌‌داند چند روز نماز و روزه قضا دارد
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۱۴

من نمي‌دانم چند روز نماز و روزه قضا دارم، براي انجام فريضه چکار کنم؟

هر مقداری را که یقین دارید باید قضا کنید.

۱,۰۴۱ بازدید