pic
pic
 • ۱۲۱

  فهرست منابع

  ـ ابن العربی، محمد بن عبدالله، أحکام القرآن، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت: دارالفکر للطباعة والنشر، بی‌تا.

  ـ ابن بابويه (شيخ صدوق)، عيون أخبار الرضا(ع)، تهران: نشر جهان، 1378ش.

  ـ ابن بابويه (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1404ق.

  ـ ابن کثير الدمشقی، عمادالدين اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الخير، الطبعة الثانية، 1412ق.

  ـ ابن منظور، محمد، لسان العرب، قم: ادب الحوزة، 1405ق.

  ـ ابو زهره، محمد، بحوث فی الربا، بيروت: دار البحوث العلمية، چاپ اول، 1390ق.

  ـ ابوحبيب، سعدی، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق: دار الفکر، الطعبة الثانية، 1408ق.

  ـ اسلامی، محمد جعفر، شأن نزول آيات، تهران: نشر نی، 1383ش.

  ـ البکری الدمياطی، ابوبکر، حاشية إعانة الطالبين، بيروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولی، 1418ق.

  ـ الجصاص، أحمد بن علی، أحکام القرآن، بيروت: دار احياء التراث العربی، 1405ق.

 • ۱۲۲

  ـ السجستانی، سليمان بن اشعث، سنن أبی داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع، 1410ق.

  ـ الشربينی، محمد بن احمد، مغني المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، بيروت: دار احياء التراث العربی، 1377ق.

  ـ الشوکانی، محمد بن علی، فتح القدير، بيروت: دار ابن کثير، 1414ق.

  ـ الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1372ش.

  ـ الفخر الرازی، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب (التفسير الکبير)، بيروت: دار احياء التراث العربی، 1420ق.

  ـ الفيض الکاشانی، محمد حسن، التفسير الصافی، قم: مؤسسه الهادی، 1416ق.

  ـ القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1364ش.

  ـ الکلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، تصحيح و تعليق: علی اکبر الغفاری، تهران: دار الکتب الاسلاميه، 1365ش.

  ـ النووی، محيی الدين، المجموع، بيروت: دار الفکر.

  ـ الواقدی، محمد بن عمر، کتاب المغازی، تحقيق مارسدن جونز، بيروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

  ـ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب.

  ـ آلوسی، السيد محمود، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، تحقيق علی عبدالباری العطية، بيروت: دار الکتب العلمية، 1415ق.

  ـ بخش فرهنگی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ربا: پيشينه‌ تاريخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا، قم: بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1381ش.

  ـ جوهری، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، تحقيق: احمد عبدالغفور العطار، بيروت: مکتبة الاعلام الاسلامی، 1404ق.

  ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت(ع)، 1409ق.

  ـ دراز، محمد عبدالله، الربا فی نظر القانون الاسلامی، بيروت: العصر الحديث، 1407ق.

 • ۱۲۳

  ـ رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية.

  ـ زبيدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علی شيری، بيروت، دار الفکر، 1414ق.

  ـ زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الکتاب العربی، 1407ق.

  ـ سيوطی، جلال الدين، الدر المنثور فی التفسير بألمأثور، قم: کتابخانه آيت الله العظمی مرعشی نجفی، 1404ق.

  ـ شفائی، محسن، ربا از نظر دينی و اجتماعی.

  ـ طباطبايی حکيم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقی.

  ـ طباطبايی، سيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  ـ طبری، محمد بن جرير، جامع البيان فی تفسير القرآن، بيروت: دار المعرفة، 1412ق.

  ـ عاملی کرکی، علی بن حسين، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث، 1414ق.

  ـ عبدالرحمن، محمود، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية،

  ـ عروسی حويزی، عبد علی بن جمعه، تفسير نور الثقلين، قم: انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415ق.

  ـ علی، جواد، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت: دار العلم، چاپ اول، 1971م.

  ـ فراهيدی، خليل بن احمد، کتاب العين، تحقيق مهدی المخزومی، ابراهيم السامرائی، قم: مؤسسه دار الهجرة، چاپ دوم، 1410ق.

  ـ مشهور، عبداللطيف، الاستثمار فی الاقتصاد الاسلامی، قاهره: مکتبة مدبولی، 1990م.

  ـ مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش.

  ـ مطهری، مرتضی، مسأله ربا به ضميمه بيمه، تهران: انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1372ش.

 • ۱۲۴

  ـ موسوی خمينی، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم: مؤسسة دار العلم.

  ـ موسوی خمينی، سيد روح الله، توضيح المسائل (المحشی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، 1424ق.

۵۷,۵۸۲ بازدید