pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۷

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟


صاحب نطفه، پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۲۳ بازدید

حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۴

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟


صاحب نطفه پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۲۸ بازدید

سلب مالکيت اسپرم از اهداء کننده
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۲

در صورت جواز فروش يا هبه اسپرم، از آنها سلب مالکیت نمی‌شود که دیگر حقی بر آن نداشته باشند؟


خیر، جواز استفاده، ملازمه با سلب مالکیت ندارد.

۲۵ بازدید

جواز فروش يا هبه اسپرم
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۶

اگر تخمک و اسپرم در مالکیت صاحبان آن است، آیا می‌توانند آن را بفروشند یا هبه کنند؟


برای کار حلال مانعی ندارد، هر چند بهتر است به عنوان رفع ید پول بگیرند.

۲۴ بازدید

استفاده از اسپرم يا رحم غير مسلمان
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۴

استفاده از تخمک یا اسپرم یا رحم اجاره‌ای فرد غیر‌مسلمان چه حکمی دارد؟


استفاده از تخمک یا اسپرم فرد غیر مسلمان جایز نیست، علاوه بر اینکه با قطع نظر از این عنوان هم چنانچه از غیر از دائره زوج و زوجه باشد جایز نیست.

۲۵ بازدید