درس بعد

اوامر

درس قبل

اوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: ماده و صیغه امر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵


شماره جلسه : ۷۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
دیگر جلسات

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .